Studentrepresentant till KTHs disciplinnämnd

Är du student på KTH och intresserad av juridik, eller bara studenträtt? Då borde du engagera dig som studeranderepresentant i Disciplinnämnden!

Om Rollen
Inom THS Utbildning finns en rad studeranderepresentanter som engagerar sig för att vara studenternas röst på KTH. Ett av de organ där THS sitter med är Disciplinnämnden. Disciplinnämnden är den nämnd som behandlar alla så kallade disciplinärenden kring studenter. I nämnden sitter rektor, en jurist, en lärarrepresentant och två studeranderepresentanter. Det som tas upp handlar generellt om studenter som misstänks ha fuskat, plagierat eller vilselett i samband med examination, men även störande beteende och trakasserier behandlas här. Du som representant har det viktiga uppdraget att tillse att studentperspektivet inte går förlorat i regler och bestämmelser.

Läs mer om rollen och hur du ansöker här.

This position requires fluency in Swedish.