Skolrådsordförande (SRO) utgör länken mellan utbildningsinflytandet inom THS centralt och sektionerna. SRO leder Skolrådet där sektionerna som tillhör skolan kan lyfta frågor de önskar drivs på högre nivå. SRO bedriver påverkansarbete för att vi ska få en bättre utbildning och studiesituation genom kontakt med berörd personal från KTH inom skolan.

Omfattning av uppdraget:
Cirka fyra timmar i veckan.

Mandatperiod:
1 januari 2025 – 31 december 2025

Arvodering:
7% av prisbasbeloppet

För att ansöka maila: sro-abe@ths.kth.se