THS Consulting

THS Consulting startade 2011 (Tidigare känt som Tekniska Högskolans Studentkonsulter), med målet att göra det möjligt för KTH:s studenter att prova på konsultlivet innan examen. THS Consulting hjälper företag inom alla KTH:s utbildningar. Idag finns det fyra olika fält, Strategi och Analys, Informationsteknik (IT), Produktutveckling och Hållbar Utveckling. Konsulter på THS Consulting är alla studenter på KTH:s program. Allt från Kandidat- Master- och Doktorandnivå.

LÄS MER

http://www.thsc.se/