THS historia

Sveriges äldsta teknologkår

Den 30 januari 1902 bildades Tekniska Högskolans Elevkår i hörsal R i Kungliga Tekniska Högskolans lokaler på Drottninggatan i Stockholm. Eftersom KTH vid den här tiden var landets enda tekniska högskola utelämnade man “Kungliga” i namnet.

THS har en lång, rik och emellanåt rätt underlig historia bakom sig. Här följer några utdrag ur den historiesammanställning, Osqulda och Osquar, som Suzanne Påhlman gjort. Vill du läsa mer om THS historia? Då tycker vi att du ska hålla utkik i kårbokhandeln, och fråga efter Osqulda och Osquar!

Böter och bal

I början på 1900-talet hade KTH ett pliktsystem som innebar att om man missade en lektion så fick man böta en hel krona, vilket kunde bli en dyr affär för studenterna. Pliktsystemet blev kårens första stora fråga, och efter gediget arbete avskaffas systemet med böter genom kunglig förordning från kung Oskar II den 6 januari 1905.

Men kårens verksamhet kretsade inte bara kring utbildningsfrågorna. Den sociala gemenskapen bland teknologerna prioriterades högt, och redan under första året anordnade kåren en vårbal på Grand Hotel som snabbt kom att bli en tradition. Kåren tar även fram en egen mössknapp till studentmössan, så att det lätt går att urskilja teknologstudenterna bland Stockholms studenter.

Till fredlig bragd

1903 blir kårens första fana färdig. Designen togs fram av arkitekten Lars Israel Wahlman (som bland annat ritat Engelbrektskyrkan), och enligt det slutgiltigt antagna förslaget ska fanan prydas med kårens tänkespråk omgivet av stensöteblad. Frågan var nu vilket kårens tänkespråk skulle bli. Ursprungligen föreslogs “Kunskap är makt”, men det ansågs för generellt. Efter flitiga diskussioner och en mängd olika förslag beslutar man sig slutligen för tänkespråket “Till fredlig bragd” med motiveringen:

“…Målet för blifvande ingeniörers strävanden borde ställas högt. Förr hade endast krigiska eller destruktiva lyckats vinna allmänt erkännande. Ingeniörens bragder skulle uträttas på fredlig väg, skulle vara produktiva storverk.”

Nymble

Den 11 oktober 1930 firas THS nya kårhus på Drottning Kristinas väg med en tre dagar lång invigningsfest. Ryktet gör gällande att det gamla kårhuset kom att kallas Gamble i samband med att byggandet av det nya huset inleddes tidigt 1930, och studentikos humor gjorde då förstås gällande att det nya kårhuset skulle heta Nymble.

THS emblem

I samband med att Nymble invigdes 1930 presenteras det vinnande bidraget i en pristävling med mål att ta fram ett nytt emblem för THS. Det vinnande bidraget lämnades in av Clas Almqvist och föreställde sju ringar (en ring för var och en av de då sju sektionerna) som gemensamt bildar en större ring. Även om sektionerna har blivit fler med åren lever andemeningen i Almqvist bidrag kvar och THS bär ännu samma emblem.

Det här var bara ett fåtal nedslag i THS långa och innehållsrika historia. Läs mer i boken Osqulda och Osquar.