Starta en ny kårförening

Tycker du att det saknas en förening bland THS kårföreningar? Starta en ny!

Steg 1, Planering

Så du/ni har en idé om vad för sorts förening du skulle vilja se på THS. Om du inte redan gjort det, så är det först dags att hitta andra som vill vara del av den nya föreningen. Sen är dags att börja tänka på vad för sorts aktiviteter och struktur ni vill att den nya föreningen ska ha. Vid frågor kontaktas Studiesocialt ansvarig studiesocialt@ths.kth.se

Steg 2, Bilda föreningen

För att kunna bli en kårförening, så krävs det att föreningen redan är en ideell förening. Ett bra ställe att börja på är Skatteverkets sida om ideella föreningar. Där kan man läsa om stadgar, vilka krav man måste uppfylla som en ideell förening, information om hur man startar en förening och mer. Det är också viktigt att läsa igenom THS Reglemente som beskriver vad en kårförening vid THS är och vilka villkor en sådan måste uppfylla.

Det är sedan dags att skriva egna stadgar som är specifika för föreningen. När stadgarna är klara behöver ni hålla ett första möte, s.k. konstituerande möte, där ni beslutar om att: bilda föreningen, stadgarna antagits och välja en styrelse och vilka som ingår i sagda styrelse. Det är viktigt att ett protokoll förs över mötet där det framgår att besluten tagits. Alla som vill vara medlemmar i föreningen bör vara inbjudna till det här mötet. För mer information, referera till Skatteverkets sida om att starta en ideell förening.

Steg 3, Ansök om ett organisationsnummer

Organisationsnumret är föreningens id-nummer och är ett krav för att kunna bli en kårförening vid THS.

  • Ladda ner blanketten SKV 8400 från Skatterverkets hemsida.
  • Fyll i ansökan och bifoga:
    • Stagdar
    • Protokoll från erat konstituerande möte
  • Posta ansökan till adressen angiven på blanketten.
Steg 4, Ansök om att bli en THS kårförening

Kontrollera att föreningen uppfyller kraven för kårföreningar som anges i THS Reglemente och samla all den dokumentation som behövs. Ansökan för att bli en kårförening öppnar en gång per termin, under oktober (sista dag för ansökan 1:a november) och under april (sista dag för ansökan 1:a maj). 

Ansökan för vår 2024 är nu öppen!

Ansökan THS Kårförening vår 2024