Kårledning

Kårledningen består av studenter som arbetar hel- eller deltid på THS som arvoderade under ett års tid. Kårledningen ansvarar för den centrala och gemensamma verksamhetens genomförande. Varje medlem i THS Kårledning ansvarar för vissa frågor, och gemensamt ansvarar de för den löpande verksamheten. Det är dessutom THS Kårledning som samordnar och förankrar den centrala verksamheten hos sektionerna.

Kontakta oss
Kårledningens kontor, Nymble Plan 1, Drottning Kristinas väg 19
Kontorstid: Måndag – Fredag 09:30-16:00 (eller efter överenskommelse)

Chef för utbildningsinflytande
Katarina Lindmark
070 – 087 71 97
utbildning@ths.kth.se
Chef för utbildningsinflytande
Emil Wik
070 – 087 71 97
utbildning@ths.kth.se
Chefredaktör för Osqledaren
Raquel Frescia
072 – 148 63 08
osqledaren@ths.kth.se
Evenemangschef
Frida Andersson
070 – 790 98 24
event@ths.kth.se
Head of THS International
Malin Svenberg
070 – 958 54 74
international@ths.kth.se
Kårordförande
Niklas Carlbaum
070-790 98 84 | 08 – 790 98 84
ordf@ths.kth.se
Mottagningssamordnare
Armin Baymani
073-46 12 506 | 08 – 790 98 66
mottagning@ths.kth.se
Näringslivschef
Philip Sjögren
073 – 960 41 72
naringsliv@ths.kth.se
Projektledare THS Armada
Jeffrey Chang
070 – 790 98 44
armada@ths.kth.se
Studiemiljöansvarig
Jesper Fleetwood
08 790 98 95
studiemiljo@ths.kth.se
Studiesocialt ansvarig
Oskar Dubeck
070-72 17 676 | 08-790 98 76
studiesocialt@ths.kth.se
Vice Kårordförande
Sofia Gomez
072-14 86 389 | 08-790 98 89
vordf@ths.kth.se