Kårstyrelsen

THS Kårstyrelse, även kallad KS, är THS högst verkställande organ och ansvarar för THS långsiktiga och strategiska arbete. Styrelsen ansvarar även för att samordna och förankra THS övergripande frågor och verksamhetsområden som har bestämts av Kårfullmäktige, och som verkställs av THS Kårledning.

Styrelsen har styrelsemöten (KSm) ungefär 10-15 gånger per år, som är öppna för alla medlemmar att gå på. Kårstyrelsen består utöver Kårpresidiet av 4-6 ledamöter som gör styrelsearbetet vid sidan av sina studier. Kårstyrelsen väljs årsvis av Kårfullmäktige i slutet av varje vår. 

Här finns handlingar och protokoll från Kårstyrelsens möten.

Kårstyrelsen

Från vänster:

Filip Rydén, Sofia Gomez (Vice Kårordförande), Markus Wesslén, Frida Sundberg, Filippa Larsson, Julia Nordholm, Niklas Carlbaum (Kårordförande).

Sittande: Karl Artursson (Styrelseordförande)