Årets lärare

Sedan 1985 har KTH:s studenter delat ut priset ”THS Året lärare” till en lärare på KTH för att uppmärksamma god pedagogik och främja den pedagogiska utvecklingen. Vinnaren får en trofé i form av ett silveräpple och ett diplom under höstens diplomering i stadshuset.

Carl-Mikael Zetterling -Vinnare 2022

2022 års vinnare av THS Årets lärare är Carl-Mikael Zetterling vid instiutionen för Elektroteknik, EECS. Följande är motiveringen: ”Carl-Mikael Zetterling är en lärare som ständigt utvecklar sin pedagogik och sina kurser. Genom nytänkande labb- och undervisningsupplägg ser han till att utbildningen är relevant och motiverande för studenter. Han visar stor ödmjukhet i klassrummet och sätter alltid studenternas lärande i centrum. För Carl-Mikael är det viktigt att ständigt utvecklas och han tar varje chans han får för att driva undervisningen framåt. Exempelvis drog han nytta av pandemin för att tänka nytt och utveckla sina undervisningsmetoder – lärdomar som blivit bestående inslag även i hans post-pandemiska undervisning. Hans nytänkande labbkit och inspelade föreläsningar är mycket uppskattade av studenter och fått genomslag bland hans lärarkollegor. En utmärkt lärare fokuserar inte bara på sina egna kurser utan jobbar även för pedagogisk utveckling på hela lärosätet. Inte nog med att Carl-Mikael stöttar sina kollegor – han är också en drivande del av den pedagogiska utvecklingen på hela KTH. Även utanför KTH tar han ansvar för lärande, exempelvis genom att han utvecklat en kurs som riktar sig mot gymnasielärare för att stärka och inspirera deras undervisning!”

Urvalsprocess

Varje sektion får möjligheten att nominera en lärare i början av höstterminen. En arbetsgrupp rekryteras för att intervjua och bedöma kandidaterna. Från dessa intervjuer så väljs en vinnare! Vill du vara en del av arbetsgruppen eller undrar något annat om processen? Mejla i sådana fall utbildning@ths.kth.se.

Tidigare vinnare:

2022 Carl-Mikael Zetterling, Elektroteknik

2021 Mattias Wiggberg, Industriell ekonomi

2020 Malin Selleby,  Materialvetenskap

2019 Armin Halilovic, Matematik

2018 Ulf Karlsson, Ljud och vibration

2017 David Broman, Programvaruteknik och datorsystem

2016 Karin Odelius, Fiber och polymerteknologi

2015 Carl Henrik Ek, Datorseende och robotik

2014 Martin Viklund, Biomed, Fysik röntgenfysik, skolan för teknikvetenskap

2013 Bo Olofsson, Hållbar utv, Miljövetenskap, ABE-skolan

2012 Jesús Azpeitia Seron, Arkitekturskolan

2011 Fredrik Lundell, Skolan för teknikvetenskap

2010 Hans Havtun, Skolan för teknik och management

2009 Olof Ramström, Organisk kemi (CHE-skolan)

2008 Linda Kann, Programmering (CSC-skolan)

2007 –

2006 Lars Filipsson, Matematik (Matematikinstitutionen) (SCI-skolan)

2005 Ulf Henriksson, Fysikalisk kemi

2004 Göran Manneberg, Fysik (optik)

2003 Seshadri Seetharaman, Materialteknik

2002 –

2001 Ninni Carlsund Levin, Numerisk analys och datalogi

2000 Nicholas Apazidis, Mekanik

1999 Henrik Eriksson, Numerisk analys och datalogi

1998 Bo Olofsson, Anläggning och miljö

1996/97 Mats Eriksson, Miljöskydd och arbetsvetenskap

1995/96 Sören Östlund, Hållfasthetslära

1994/95 Bronislaw Krakus, Matematik

1993/94 Tomas Björk, Optimeringslära och systemteori

1992 Kimmo Eriksson, Matematik

1991 Göran Manneberg, Fysik (optik)

1990 Ulf Ståhlberg, Materialbearbetning

1989 Carl-Olof Stawström, Tillämpad elektronik

1988 Jadwiga Krupinska, Formlära

1987 Lars Thor, Mekanik

1986 Olle Heden, Matematik

1985 Sven Erik Rehnman, Jord- och bergmekanik