THS Medlemsskap och studentkort

För att bli THS-medlem måste du ha en aktiv kursregistrering på KTH. Om du bara är antagen till en kurs/program, men inte registrerad, är det inte tillräckligt. Du kan kontrollera dina registrering här.

Betala medlemsavgiften här eller hos KårX 

Studentkort

Alla aktiva studenter på KTH har rätt till ett studentkort. Detta kort visar att du är student på KTH och ger dig rätt till olika rabatter. Studentkoret kallas ofta för Mecenatkortet, namngivet efter företaget.

Läs mer detaljerat här: https://thskth.se/sv/medlemskap/studentkort/

För att vara berättigad till SL-rabatten måste du uppfylla nedan kriterier:

– Du måste vara registrerad för minst 75% aktivitet på KTH. Du kan kontrollera dina registreringar här.  Det räcker inte att vara antagen till en kurs, utan du måste också vara registrerad.
– Om du är Doktorand måste din avdelning registrera dig för aktuell termin i Ladok. Detta görs manuellt av KTH och därför kan det ta lite tid. Du kan också bifoga ett skriftligt underlag från din handledare som bevisar din aktivitet.
-Du måste ha en e-postadress och en adress registrerad i Ladok. Du kan kontrollera dina information här. 

 

Du kan också ett skriftligt intyg från din handledare eller någon på administrativa delen på din institution. Observera att det krävs minst 75% aktivitet under terminen för att vara berättigad till SL-rabatten.

Observera! För att kunna stå i bostadskön så måste du vara studerande på KTH. Detta kräver att du har en kursregistrering och betalat kåravgiften. När det har skett så kommer SSSB att automatiskt bli informerade. (Kan ta upp till två arbetsdagar)

  1. Du måste vara kursregistrerad,
  2. Du måste ha betalat medlemsavgiften
  3. Du måste använda din KTH-epost för din SSSB-profil. KTH-eposten ska ha följande format användarnamn@kth.se

Om du inte pausar dina ködagar så riskerar du att förlora alla dina samlade ködagar. Dina samlade ködagar kan pausas i högst 36 månader innan de återställs.

För att bli medlem i THS och att få ett Mecenat-kort så måste du vara en aktiv student, det vill säga att vara registrerad på dina kurser. Om du för närvarande läser dina kurser måste du vara säker på att du registrerat dig på dem. Om du behöver hjälp med omregistreringen kan du kontakta din handledare eller studievägledare, så borde de kunna hjälpa dig vidare.

Du ska ha fått ett e-postmeddelande från Mecenat när du började din studier där du fått mer information om inloggningsuppgifter.

Ingen e-post från Mecenat?

Anledningen till att du inte har fått ett e-postmeddelande från Mecenat beror på att du inte har fyllt i någon kontaktinformation på din KTH-profil. Det tar vanligtvis några dagar för KTH att skicka den uppdaterade informationen till Mecenat. Du kan kontrollera det här.

Du kan samla upp till 90 ködagar hos SSSB utan att vara kårmedlem.


För att kunna nyttja SSSBs bostadskö krävs att du som student är registrerad som studerandemedlem hos THS.

För att kunna bli studerandemedlem hos THS krävs att du har blivit kursregistrerad på terminens kurser.


Som nyantagen student kan du söka och skriva på kontrakt för bostäder som har inflyttningsdatum efter 1 augusti. SSSB kommer då kräva att du uppvisar ditt antagningsbesked som bevis på att du kommer att studera.

Kravet på att bli studerandemedlem vid en studentkår kvarstår fortfarande, men SSSB kommer inte att kontrollera detta förrän terminen har börjat.

Det är inte möjligt att bli medlem i förväg. Du måste vänta tills du har blivit kursregistrerad.

För närvarande har KTH ett problem i sitt informationsflöde mellan KTH och THS, som gör att många studenter får en studieaktivitet på 0% skickad till THS.

Den felaktiga aktivitetsgraden kan göra så att ditt medlemskap står registrerat som ett stödmedlemskap istället för ett studerandemedlemskap.

Fram tills att KTH har reparerat sitt informationsflöde, så kan du skicka in ett underskrivet dokument från din handledare/administrationspersonal som anger din aktivetsgrad under denna termin (skicka till karx@ths.kth.se). Det här dokumentet tillåter oss att manuellt justera till medlemskap till ett studerandemedlemskap.