Genom THS kan du påverka KTH! Läs längre ner på sidan om hur du ska gå tillväga beroende på vilken typ av fråga det handlar om.

THS främsta uppgift som studentkår är att värna kvaliteten på utbildningarna och studiemiljön på KTH. För att åstadkomma detta så bedriver vi studentinflytande gentemot KTH. Vi jobbar med KTH om en mängd olika frågor, bland annat:

  • Utbildningarnas innehåll, utformning och förutsättningar.
  • Studiemiljön och förutsättningar för studier.
  • Studenternas fysiska och mentala hälsa.

THS studentinflytande sker både på central nivå och genom sektionerna. Tillsammans representerar vi alla KTH:s 14 000 studenter och kämpar för att KTH hela tiden ska förbättras.

Studiemiljöfrågor

Varje sektion har studerandeskyddsombud (SSO) som driver frågor kring studiemiljö gentemot programmen som tillhör sektionen. SSO har tystnadsplikt.

Kontaktinformationen till ditt SSO finner du i THS sektioner mappade mot program.

Doktorandfrågor

Doktorandsektionen (Dr) bedriver studentinflytande för doktorander på KTH. Kontaktuppgifter finner du på deras hemsida, www.dr.kth.se.

Alla doktorander på är också välkomna att kontakta THS Doktorandombudsman. Läs mer här.

Kursnivå

Varje kurs på KTH ska ha en kursnämnd bestående av studenter som går kursen som träffar läraren och kan framföra kursdeltagarnas åsikter. Du kan självklart också framföra dina åsikter direkt till läraren.

Ett annat sätt att framföra dina åsikter är genom kursenkäten som skickas ut efter varje kurstillfälle. Den kommer till din KTH-mejl så kolla där efter kursens slut.

Programnivå

Varje sektion har en studienämnd som driver frågor som berör de program som tillhör sektionen. De kan också hjälpa dig i att framföra dina åsikter till läraren i en kurs om du inte vill göra det själv. Studienämnden består av engagerade studenter så om du vill hjälpa dina programkamrater är det en perfekt plats att gå med!

Kontaktuppgifterna till din studienämnd finner du i THS sektioner mappade mot program.

Skolnivå

KTH har fem skolor: ABE (Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad), CBH (Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa), EECS (Skolan för elektroteknik och datavetenskap), ITM (Skolan för industriell teknik och management) och SCI (Skolan för teknikvetenskap). Under skolorna har du institutionerna som i sin tur ger ut kurserna. På studentrepresentationsnivå har vi våra SRO:er (Skolrådsordförande), en på varje skola. De deltar i möten med KTH på skolnivå.

Kontakta era skolrådsordförande här

KTH-gemensam nivå

På KTH-gemensam nivå representeras studenterna av förtroendevalda personer i THS Kårledning. De är studenter som tagit ett studieuppehåll för att driva studenters frågor på heltid. Beroende på vilken fråga det är är olika personer ansvariga.

Engagera dig!

Allt studentinflytande bygger på engagemanget hos studenter som vill hjälpa sina medstudenter. Att engagera sig är både givande och lärorikt. Om du har frågor kring hur du tar första steget kontakta din sektions studienämnd.

Kontaktuppgifterna till din studienämnd och studerandeskyddsombud (SSO) finner du i THS sektioner mappade mot program.

Fortfarande inget svar från KTH? 

Dags att eskalera? Du kan göra en officiell anmälan här. Tänk på att detta bara ska användas som sista utväg då inget annat hänt, och det är inte anonymt.