THS organisation

Tekniska Högskolans Studentkår (THS) är en organisation som drivs av oss studenter på KTH. Den sektionen du tillhör är en av 22 sektioner som utgör THS. Vi arbetar hårt för att bibehålla och ständigt utveckla utbildningskvalitén, skapa starkare näringslivskontakt och ett bredare studentliv. Kort och gott finns vi här för att dina år på KTH ska bli så bra som möjligt!

THS bildades 1902 och är Sveriges äldsta och största teknologkår. Alltsedan starten har THS arbetat för att öka gemenskapen bland KTH:s studenter, värna deras utbildning och hjälpa dem på vägen mot en spännande karriär efter examen.

Från och med den mitten av augusti anordnas Mottagningen, en period som är fullspäckad med roliga aktiviteter. Allt från inspirationsföreläsningar, fester till kontakt med företag och mycket annat! Under mottagningsveckorna har du möjlighet att lära känna både dina kurskamrater och äldre studenter, allt för att du ska få en bra start på KTH och trivas med ditt studentliv.

Vad gör THS?

THS har 3 lika viktiga huvuduppgifter:

  • Att berika studietiden för KTH:s studenter med sociala aktiviteter och praktiska erfarenheter som kompletterar de teoretiska utbildningarna.
  • Att värna och bidra till att utveckla kvaliteten på KTH:s utbildningar.
  • Att skapa kontaktytor mot näringslivet och framtida arbetsgivare så att KTH:s studenter tidigt kan skaffa sig information och bilda sig en uppfattning om vad de vill göra efter examen.

Hur finansieras THS?

THS är KTH:s officiella studentkår. THS finansieras genom riktade statliga bidrag för utbildningsbevakning, medlemsavgifter samt samverkan med KTH och näringslivet.

THS Organisation

Ett nätverk av sektioner. THS drivs ideellt av KTH:s studenter, och verksamheten styrs helt av medlemmarna.

THS högsta beslutande organ är THS kårfullmäktige (KF). Kårfullmäktige väljer kårstyrelsen (KS), som har ett strategiskt samt verkställande ansvar för THS. Kårstyrlesen väljer i sin tur kårledningen (KL), som är heltidsarvoderade studenter och utgör den mer operativa verksamheten. THS ordförande och vice-ordförande väljs av kårfullmäktige och utgör kårpresidiet (KP) som är både en del av kårstyrelsen och kårledningen.

THS medlemmar är indelade i sektioner efter vilket utbildningsprogram de tillhör, och sektionerna brukar kallas THS Lokalt.

THS har också ett flertalet fast anställd personal som arbetar i kårexpedition, café och restaurang samt fastighetsskötare, ekonomihantering samt doktorandombud mm. Den fast anställda personalen leds av THS kanslichef (KC).

Vill du läsa mer om de stora organen kan du göra det här: