Doktorandombudsman

Jag heter Ingrid Iliou och är Doktorandombudsman på THS. Jag har arbetat i flera år som HR -specialist på olika företag så som Karolinska Institutet (KI) och fackförbundet, Unionen.

Alla doktorander vid KTH är välkomna att kontakta Ingrid och kan få gratis support och råd. Du kan kontakta henne om du har några frågor angående din position som doktorand vid KTH, till exempel finansieringsproblem, dålig behandling eller frågor om dina rättigheter och skyldigheter som doktorand. Allt du tar upp är strängt konfidentiellt.

Ingrids kontor ligger i Studentkårens byggnad, Nymble på Drottning Kristinas väg 15. Om du vill boka tid med Ingrid eller om du har frågor, skicka ett e-postmeddelande till drombudet@ths.kth.se. Du kan även kontakta Ingrid via telefon, ring 08-790 98 75, men kom ihåg att hon inte kan svara om hon är i ett möte, e-post är därför det föredragna sättet att nå henne.

E-postdrombudet@ths.kth.se
Telefon: 08-790 98 75

Doktorandombudsman

Ingrid Iliou

08-790 98 75
drombudet@ths.kth.se