Kårfullmäktige

THS Kårfullmäktige (KF) är THS högsta beslutande organ. Varje sektion väljer ett antal representanter till Kårfullmäktige, som är det forum där sektionerna möts och beslutar om övergripande gemensamma frågor samt delar med sig av egna frågor och erfarenheter från sektionerna. Det är Kårfullmäktige som beslutar om THS stadgar och verksamhetsplan. Det är även Kårfullmäktige som förrättar val till kårstyrelsen, kårledningen och kårens andra centrala verksamheter.

Som medlem i THS kan du bli vald till representant i kårfullmäktige av din sektion på ett sektionsmöte (SM). Valen sker under våren och mandatperioden är från första juli till sista juni efterföljande år.

Sammanfattningsvis kan man beskriva THS som ett nätverk av sektioner, som genom ett gemensamt forum (Kårfullmäktige) bestämmer hur ramverket för den gemensamma och övergripande verksamheten ska se ut. Sektionerna utser förtroendevalda som ansvarar för att genomföra den strategiska och praktiska verksamheten på sektionerna och THS centralt, samt samordna verksamheten och kommunikationen mellan sektionerna och mellan THS och KTH.

Under verksamhetsåret 2023-2024 kommer KF vara dessa datum:

  • 2324-KF-01 – 26 september från kl 18 i Nya Matsalen, Nymble
  • 2324-KF-02 – 13 november från kl 18 i Nya Matsalen, Nymble
  • 2324-KF-81 (extrainsatt) – 14 december från kl 18.00 i Nya Matsalen, Nymble
  • 2324-KF-03 – 20 februari från kl 18 i Nya Matsalen, Nymble
  • 2324-KF-04 – Helgen 19-21 april ute på Osqvik: Anmälan här
  • 2324-KF-82 (extrainsatt) – 20 maj från kl 18.00 i Nya Matsalen, Nymble

Alla medlemmar har närvarorätt på Kårfullmäktige, läs mer om rättigheter i THS Stadgar under §2. Mat serveras från 17.15. Om du vill få mat under sammanträdet, anmäl dig via denna matanmälan senast 9 dagar innan mötet. Om du är vald till KF eller direkt vald av KF behöver du inte anmäla dig för att få mat. För KF-04 ute på Osqvik gäller denna anmälningslänk.

Hitta möteshandlingar och ledamöter i Kårfullmäktige här. Motioner ska skickas in till talman@ths.kth.se senast 3 veckor innan respektive sammanträde för att kunna inkluderas i föredragningslistan.

Kontakt: talman@ths.kth.se
Teo Elmfeldt, Hanna Bjarre, Maja Rosén

THS Talman
Teo Elmfeldt
talman@ths.kth.se

Teo Elmfeldt talman@ths.kth.se

...