Medlemsvillkor

Det finns två typer av medlemskap

Det finns två olika typer av medlemskap hos THS:

 • Studerandemedlem
 • Stödmedlem

Båda medlemskap är giltiga för det nuvarande akademiska året. Hos THS påbörjas det akademiska året den 1 juli och pågår till den sista september nästa år.

För att bli medlem, besök denna sida. Vänligen notera att i vissa fall går sidan inte att besöka ifall du inte är kursregistrerad än.

Medlemskapsperioder:

Ett medlemskap hos THS sträcker sig över hela deta akademiska året, med start från och med betalningsdagen till och med den sista september.

Vänligen notera att THS anser att den 1 juli är brytpunkt mellan åren. Alla betalningar som sker före den 1 juli tillhör det föregående året (med slut sista september samma år), medan alla betalningar efter den 1 juli tillhör det nya året (med slut sista september nästa år).

Studerandemedlemskap:

Krav:

 • Medlemsavgiften för det nuvarande året är betalt.
 • Du måste vara kursregistrerad.
 • Doktorandstudenter: Du måste ha en nollskild aktivitet registrerad i Ladok. Kravet på kursregistrering finns inte här.

Studerandemedlemskapet berättigar till förmåner så som SSSBs bostadskö, THS-kortet, rabatter i caféet och restaurangen och mycket mer.

Vänligen notera att om du väljer att ta ett studieuppehåll under perioden du har ett studerandemedlemskap så kommer ditt medlemskap att bli ett stödmedlemskap istället.

Stödmedlemskapet:

Stödmedlemskapet ses som en donation till THS. Den här typen av medlemskap berättigar inte till några förmåner.

Om du har ett stödmedlemskap, och börjar studera vid KTH, så kommer ditt medlemskap automatiskt att bli ett studerandemedlemskap så snart vi får information om att du har blivit kursregistrerad i Ladok.

Du kan göra en donation till THS här.

Om du misstänker att du är felaktigt placerad i en annan grupp, vänligen kontakta Kårexpeditionen.

THS allmänna medlemsvillkor

 • Genom att betala medlemsavgiften tecknar vederbörande medlemskap i THS, org. nr.802005-9153
 • Alla besitter rättigheten att bli medlem. Det finns två olika typer av medlemskap hos THS:
  • Studerandemedlem
  • Stödmedlem
 • Endast de som studerar inom KTHs verksamhetsområde har rätt att bli studerandemedlem.
 • Vid tecknande av medlemskap blir vederbörande registrerad som stödmedlem, tills det går att varifiera att studenten är registrerad inom KTHs verksamhetsområde. Efter verifiering övergår stödmedlemskapet till studerandemedlemskap.
 • För att registreras som studerandemedlem måste följande krav uppfyllas:
  • Medlemsavgiften för det nuvarande året är betald.
  • Du måste vara kursregistrerad.
  • För doktorandstudenter gäller att du måste ha en nollskild aktivitet registrerad i Ladok. Kravet på kursregistrering finns inte här.

Uppfylls inte dessa krav kvarstår medlemskapet som ett stödmedlemskap.

 • Som studerandemedlem är du berättigad till vissa förmåner, bland annat SSSBs bostadskö, rabatter i caféet/restaurangen och mer.
 • Som stödmedlem är du inte berättigad till några förmåner, utan det ses som en donation till THS.
  • Om du har ett stödmedlemskap och börjar studera hos KTH, kommer ditt medlemskap automatiskt övergå till studerandemedlemskap när det finns information om att du blivit kursregistrerad i Ladok.
 • Medlemskapet hos THS sträcker sig över hela det akademiska året, med start på betaldagen och är giltigt till sista september.
  • OBS! THS anser att 1 juli är brytpunkten mellan åren. Betalningar som sker före 1 juli tillfaller föregående år (med slut i september samma år). Betalningar som sker efter 1 juli tillfaller nästkommande år (med slut september nästa år).
 • Om du besitter ett studerandemedlemskap och väljer att ta ett studieuppehåll kommer ditt medlemskap övergå till ett stödmedlemskap istället.
 • Avslutar medlemmen sina studier under pågående verksamhetsår övergår medlemskapet automatiskt till ett stödmedlemskap.
 • Inbetalda medlemskapsavgifter återbetalas ej.
 • Genom tecknande av medlemskap godkänner vederbörande samtidigt att uppgifter behandlas och erhålls av THS.
 • THS förbehåller sig rätten att efter tecknat medlemskap använda medlemmens uppgifter för stadgeenlig verksamhet, tillhandahållandet av tjänster, administration, fakturering, kundservice, analys, utveckling, information, marknadsföring samt för fullgörandet av skyldigheter enligt lag, avtal eller myndighetsbeslut.
 • Genom att teckna medlemskap samtycker vederbörande till att uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörda samarbetspartner och myndigheter.
 • Genom att betala medlemsavgiften godkänns att de uppgifter som lämnas förs över till Mecenat AB i syfte att användas för att tillhandahålla mitt Studentkort samt information om studentrelaterade rabatter och förmåner.

Återbetalning av kårmedlemskapsavgift

THS beviljar i regel aldrig förfrågning om återbetalning av kårmedlemskap. Undantagsfall är vid långvarig sjukskrivning, där THS bedömmer från fall till fall.