Generella lokalföreskrifter

Grunden för lokalföreskrifterna är PM för Nymble och Osqvik. Se detta dokument för detaljerade formuleringar av reglerna. Hyresavtal kan läsas här.

Tidshorisonter för bokningar

 • Bokningar kan göras max 12 veckor (84 dagar) i förväg för lokaler utanför serveringsytan samt föreningsrummen på plan 3.
 • Lokaler på serveringsytan på plan 2 har olika regler under vardagar (mån-fredag kl. 15) och helger (fredag efter 15-söndag).
  • På helger kan dessa lokaler bokas max 26 veckor (182 dagar) i förväg, och THS studentdrivna verksamhet har företräde.
  • Vardagar har verksamhet för externa hyresgäster, medlemmar och studentdriven näringslivsverksamhet företräde. Annan studentdriven verksamhet kan boka 4 veckor (28 dagar) i förväg.
 • Undantag från ovanstående tidshorisonter kräver godkännande från THS Kanslichef.
 • Avbokning senast 4 veckor innan nyttjandetillfället ger ingen följdavgift.
 • Avbokning senast 2 veckor innan nyttjandetillfället ger en följdavgift på 50% av totala hyrespriset.
 • Avbokning mindre än 2 veckor innan nyttjandetillfället ger en följdavgift på 100% av totala hyrespriset.
 • THS debiterar fullt hyrespris för bokad lokal som ej nyttjas och för ej bokade lokaler som nyttjas.

Bokningsbekräftelser och betalning

 • Till varje bokningsavgift tillkommer i regel en depositionsavgift som återfås efter nyttjandetillfället, förutsatt att föreskrifterna efterföljts.
 • Inför att en bokning nyttjas ska ett lokalbokningsavtal, benämt ”bokningsbekräftelse” signeras. Detta görs i Kårexpeditionen under expeditionens öppettider. I samband med detta lämnas eventuella nycklar/passerkort ut och hyra samt deposition betalas i det fall detta inte redan gjorts.
 • Person som skrivit under bokningsbekräftelse är ansvarig för att lokalerna nyttjas på föreskrivet sätt. Ansvarig bokare måste finnas i lokalen under hela bokningens tillfälle.
 • Bokningsbekräftelse ska alltid medhavas och uppvisas på begäran. Kan detta ej göras har väktare och motsvarande personer rätt att avhysa samtliga som vistas i lokalen/lokalerna.
 • Inpasseringskort/nyckel ska återlämnas första vardagen efter hyrestillfället.
 • Försenad upphämtning av accesskort utanför expeditionstider debiteras med en avgift på 1000kr.
 • THS förbehåller sig rätten att debitera en kostnad på 25% av depositionen för varje vardag som inpasseringskort/nyckel inte återlämnas.
 • Vid skador på lokaler eller omgivning förbehåller sig THS rätten att debitera för arbete och material.
 • Om reglerna och föreskrifterna inte följs förbehåller sig THS rätten att debitera skälig ersättning.
 • Vid skador och belopp som överskrider erlagd deposition förbehåller sig THS rätten att debitera ansvarig bokare ytterligare belopp.
 • Vid annan misskötsel eller oordning förbehåller sig THS rätten att debitera ansvarig hyrestagare.

Övriga föreskrifter

 • Gäster får endast vistas i den bokade lokalen.
 • Övernattning får endast ske efter överenskommelse med THS Kanslichef, med undantag för stugan Osqvik och i Annexet.
 • Dörrar får ej ställas upp och lämnas obevakade. Behöver en gäst släppas in får någon öppna åt den.
 • Ingen musik får spelas utomhus efter klockan 22, och fönster samt dörrar ska hållas stängda efter 22. Grannar och övrig omgivning får ej störas av ljudnivån, vare sig av musik eller högljudda samtal.
 • Hänsyn till grannar måste tas.
 • Endast godkänd tejp får användas på väggar och golv. Tejpen går att köpa i Kårbokhandeln. THS debiterar för eventuella skador.
 • Möbler får inte flyttas ut ur Nymble eller mellan olika lokaler.
 • Vid alkoholservering gäller alkohollagen och Stockholms stads föreskrifter. Ansvarig bokare är skyldig att ta reda på vad som gäller för sin bokning.
 • Ansvarig bokare är skyldig att se till att endast behöriga personer befinner sig i lokalen. Nykter personal ska finnas vid entré.
 • THS avsäger sig allt ansvar från eventuella förlorade tillhörigheter i/kring lokalen under/i samband med bokningen.
 • Kvarlämnade föremål kommer att placeras i Kårexpeditionens hittegods, där de hanteras enligt THS Hittegodsrutiner.

Brand och säkerhet

 • All dekoration, upphägnader, dukar osv måste vara i brandklassade material.
 • Rökning (även e-cigg och dylikt) är förbjuden i alla lokaler.
 • Rökning är förbjuden direkt utanför ingångar.
 • Levande ljus är inte tillåtet.
 • Ytterkläder och väskor får endast förvaras på avsedda platser.
 • Nödutgångar får aldrig blockeras.
 • Brandsläckare finns i samtliga lokaler och får inte blockeras.
 • Vägar till nödutgångar måste också hållas fria, och vara minst 120 cm breda.
 • Vid oaktsamhet som leder till att brandlarmet går förbehåller sig THS rätten att debitera hyrestagaren kostnaden för utryckning. Denna kostnad uppgår till ca 20 000 kr.
 • Vid brand måste samtliga gäster utrymmas, och flyttas till återsamlingsplats Millespottan (utanför KTH).

Teknik

 • Ingen egen ljud- och ljusanläggning får användas utan särskilt tillstånd. Tillstånd beviljas av RN Eventteknik.
 • All övrig form av teknik måste beställas/godkännas genom RN Eventteknik.
 • Rökmaskin får endast användas av RN Eventteknik.

Dispens för andra tider

I särskilda fall kan lokaler bokas andra tider. Detta gäller till exempel lunchföreläsningar, mässor och liknande evenemang med tydlig koppling till studentnytta. Vid förfrågan om dispens, kontakta lokalbokning@ths.kth.se

Det går även att förlänga sluttiden för evenemang till senast klockan 03.00, dock krävs det ofta ordningsvakter och andra extra krav. För dispens kontakta THS Evenemangschef, event@ths.kth.se.

Generella städregler

Om ej annat bestäms på förväg är det följande städrutiner som gäller. Önskas extra städ beställas, kontakta lokalbokning@ths.kth.se.

Vid bristfällig städning förbehåller sig THS rätten att ta ut en städavgift på 800 kr per timme som städarna jobbar extra.

 • Städutrustning finns i städskrubbar i anslutning till lokalen.
 • All dekoration, skyltar och dylikt måste plockas ned. Var noga med att även ta ned tejp och dylikt som använts till uppsättning av dekoration. Om vägg eller färg skadas av detta debiteras hyrestagaren för återställning.
 • Sopsäckar ska förslutas och bäras ner till 30-talskällaren.
 • Lokalerna ska antingen städas fullvärdigt, eller endast grovstädas. Se lokalspecifika föreskrifter nedan.
 • Vid grovstädning ombesörjs slutstädningen av THS städfirma. Vid normalnivåer är denna avgift inkluderad i hyrespriset. Vid bristfällig grovstädning debiterar THS för städarnas extraarbete.

För detaljer, se lokalspecifika städföreskrifter.