Utbildning

THS främsta uppgift som studentkår är att värna kvaliteten på KTH:s utbildningar. För att åstadkomma detta så bedriver vi studentinflytande gentemot KTH. Vi jobbar med KTH om en mängd olika frågor, bland annat:

  • Utbildningarnas innehåll, utformning och förutsättningar.
  • Studiemiljön och förutsättningar för studier.
  • Studenternas fysiska och mentala hälsa.

KTH och THS har ett nära samarbete och vi studenter har en avgörande roll i hur KTH utvecklas i framtiden. THS studentinflytande fungerar ofta som en katalysator, det påskyndar utvecklingen på KTH och är en viktig funktion för att se till att lärosätet inte tar beslut som påverkar studenterna negativt.

THS studentinflytande sker både på central nivå och genom sektionerna.

Kontakta Oss

2 kap. 7 § Högskolelagen (1992:1434)

”Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.” Denna lagtext lägger grunden för studenters inflytande.

 

Vision för THS studentinflytande

”Ett heltäckande, sammanhållet och informerat studentinflytande som systematiskt och kontinuerligt verkar för utbildningens bästa.”

Studentinflytande sker på alla nivåer på KTH, från enskilda kurser till hela program och ända upp till högsta ledningsnivå.