Skolrådsordförande ABE

Skolrådsordförande (SRO) utgör länken mellan utbildningsinflytandet inom THS centralt och sektionerna. SRO leder Skolrådet där sektionerna som tillhör skolan kan lyfta frågor de önskar drivs på högre nivå. SRO bedriver påverkansarbete för att vi ska få en bättre utbildning och studiesituation genom kontakt med berörd personal från KTH inom skolan.

Omfattning av uppdraget:
Cirka fyra timmar i veckan.

Mandatperiod:
1 januari 2025 – 31 december 2025

Arvodering:
7% av prisbasbeloppet

För att ansöka maila: sro-abe@ths.kth.se

THS Fakultetsförnyelse

Som medlem i THS Fakultetsförnyelsegrupp (THS FF) är du studentrepresentant när lärare ansöker om befordran och när KTH ska anställa nya lärare. Du kommer ingå en befodrings- eller anställningsnämnd tillsammans med lärare från KTH och andra lärosäten samt doktorandrepresentant och representerar där studenternas intresse av lärare som bedriver undervisning i världsklass.

Omfattning av uppdraget:
Beror på hur många och vilka ärenden som du själv väljer att ta på dig.

Arvodering: 250 kr/mötestimme