THS Centrala funktionärer

Valberedning
Valberedningen
valberedning@ths.kth.se

valberedning@ths.kth.se

...
THS Talman
Teo Elmfeldt
talman@ths.kth.se

Teo Elmfeldt talman@ths.kth.se

...
THS Sakrevisor
THS Auditor
revisor@ths.kth.se
THS Kårstyrelse
THS Kårstyrelse
styrelsen@ths.kth.se