Dina rättigheter och skyldigheter

Som student på KTH har du vissa rättigheter och skyldigheter gällande din utbildning och studiemiljö. KTH har en sida som sammanfattar dessa på studentwebben: Rättigheter och skyldigheter (KTH).

KTH är ett universitet

Detta innebär att KTH följer Högskolelagen och Högskoleförordningen som reglerar hur lärosätet ska styras och hur utbildningen ska fungera på en övergripande nivå. Dessutom är KTH också en statlig myndighet och följer därmed också Förvaltningslagen.

Förutom dessa lagar så skapar KTH egna regler om hur saker ska fungera här. Reglerna kompletteras på KTH:s olika delar av egna rutiner som påverkar utbildningen och studenterna. Du har alltid rätt att få ta del av de rutiner som gäller. De KTH-gemensamma styrdokumenten för utbildning finner du här.

Studentinflytande är en rättighet

I 2 kap. 7 § Högskolelagen står det:

”Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.”

Detta innebär att studenter har en rättighet att få möjlighet att utöva studentinflytande över sin utbildning och sitt lärosäte. Studentinflytandet på KTH sker genom THS. Klicka här för att läsa mer om hur du gör din röst hörd.