Tack vare THS påverkansarbete – KTH kommer implementera anonym examination

Vi kan stolt meddela att tack vare årtionden av påverkansarbete från THS kommer KTH äntligen att införa anonym examination med planerad start vårterminen 2024. Initialt kommer skriftlig salstentamen att få anonym rättning. Beslutet klargör dock att all examination – givet att det är praktiskt genomförbart utan att negativt påverka examinations pedagogiska värde – kommer att bli anonym i framtiden.

Utan THS påverkansarbete skulle detta inte vara möjligt. THS har ända sedan vi grundades 1902 varit den främsta drivande kraften för positiv utveckling på KTH. Detta är en vinst för studenters rättsäkerhet som vi är oerhört stolta över men självklart slutar arbetet inte här!

Rektorsbeslut 30 maj 2023

30 maj 2023 tog rektor ett beslut i frågan och där kan man läsa följande:

”Rektor beslutar att ge universitetsdirektören i uppdrag att  ta fram en rutin för anonymisering av provsvar vid skriftlig examination i sal, till exempel vid skriftlig tentamen, kontrollskrivning och liknande”

samt

”Uppdragen ska rapporteras till rektor senast under oktober 2023 med målsättningen att, vid de examinationstillfällen det är lämpligt, gå över till anonymisering av provsvar från och med vårterminen 2024.”

Förutom detta så ges också uppdrag att undersöka möjligheten att ha anonym rättning för inlämningsuppgifter och quiz i Canvas. Våren 2024 kanske känns som långt bort men för att vara KTH så är detta bara runt hörnet. THS har pushat de delar av KTH som kommer jobba med implementationen att börja redan innan beslutet kom vilket gör den här tidslinjen realistisk.

Vad kommer detta innebära för mig som student?

Detaljerna för hur det kommer fungera för studenterna är inte färdiga än men det system som tidigare testats på KTH innebär att man anger en anonymiserad kod på sin tenta istället för sitt namn och personnummer. Den koden matchas sedan i systemet och efter att rättningen sker så kopplas din tenta till dig som person. Examinatorn måste fortfarande se dina uppgifter när de beslutar om ditt betyg men då har redan uppgifterna rättats.

Det kommer pågå ett parallellt arbete med anonyma inlämningsuppgifter som också ska återrapporteras till rektor. På sikt kommer därmed canvasuppgifter också att bli anonyma vilket påverkar hemtentor, projektarbeten och inlämningsuppgifter.

All examination kommer inte att bli anonym. Seminarier, presentationer, laborationer och muntor kan inte göras anonyma på ett praktiskt genomförbart sätt. Här måste andra åtgärder för att säkerställa rättssäkerhet tas av KTH och THS jobbar aktivt med att driva de frågorna.

THS åsikt om anonym examination

I THS åsiktsdokument kan man läsa följande: ”THS anser att anonymiserad examination ska tillämpas på KTH i de fall det inte inverkar negativt på pedagogiska valet rörande examinationsform.”

THS rapport Anonym examination på KTH