Datorföreningen Stacken

Stacken är en dataklubb för studenter och anställda på KTH som grundades 1978. Klubbens främsta syfte är att främja kunskap om datorer och omgivande teknik. Vi har ett klubbrum i Q-byggnaden där vi naturligtvis har massor av datorer, men vi har också ett serverrum där vi driver flera tjänster som lagring, e-post och webbsidor. Klubben är en studentorganisation under THS, den officiella studentkåren på KTH.

Stacken är till för dig som vill kunna göra mer med datorer än vad det finns möjlighet till i skolans terminalsalar, alltifrån att bygga egna webbplatser till hårdvaruutveckling och administration på hobbynivå.

Klubben sitter på massor av kunskap bland sina medlemmar; vi har allt från nya studenter som är här för att lära sig och använda klubbrummet för att studera, men aven äldre medlemmar som har gått vidare och börjat arbeta med allt från programmering till administration av stora kluster av servrar. Torsdagskvällar från 19.00 är vår traditionella dag där vi möts i klubbrummet och bygger något, felsöker ett problem eller diskuterar något intressant.

Om du är intresserad är du alltid välkommen vid varje torsdagskväll, knacka på vår dörr på andra nivån i Q-byggnaden!