KTH Hyperloop

Vårt mål är att designa och bygga den snabbaste Hyperloop-poden till denna dag. På kort sikt strävar vi efter att skapa en säker och fullt funktionell skalad pod för 2020 Hyperloop Pod-tävlingen. Vårt långsiktiga mål är att säkerställa, inom KTH och Sverige, ett utrymme för att öka studenternas färdigheter och tvärvetenskapligt samarbete för att driva Hyperloop-tekniken framåt och implementera den som ett fullskaligt system. Vad skulle det egentligen innebära att implementera ett Hyperloop-system i Sverige? Enkelt uttryckt, att kunna bo i Göteborg och pendla till Stockholm på under 25 minuter.

Vad gör oss unika?

  • Vi är ett av de första studentteamen som utvecklar ett levitationssystem enligt det första konceptförslaget. Implementeringen och genomförbarheten av denna teknik är utmanande och har hittills övervägande beaktats av andra studentteam.
  • Vi är det enda teamet i Norden som arbetar med att utveckla en hyperloop pod.

https://kthhyperloop.se