KTH Seglarsällskap (KTHSS)

KTH Seglarsällskap, KTHSS, grundades den 11:e december 1963 och är en kårförening under Tekniska Högskolans Studentkår (THS).

Sällskapet är öppet för studerande eller redan utexaminerade elever från KTH, och THS anställd personal. Vårt ändamålet är att ta till vara på medlemmarnas sjösportsintressen, samt att verka för ökat intresse för segling på KTH. Vi arrangerar och deltar årligen i ett flertal kappseglingar samt arrangerar kurser och andra aktiviteter.

mailto:info.kthss@gmail.com
https://www.facebook.com/KTHSailingClub/