Osqstämman

Osqstämman är en blandad internationell kör som grundades 1985. Vi har cirka 30 medlemmar, de flesta av dem KTH-studenter från olika program.

Vi håller vanligtvis tre konserter per år, en i slutet av varje termin och en julkonsert. Runt Lucia och andra helgdagar sjunger vi också på företag och andra föreningar.

Våra repetitioner är på måndagar från 18.30–21.00 i Q34 på KTH. Förutom repetitionerna har vi regelbundna sociala aktiviteter med kören, som kör-öl och körhelger. Vi har också samarbetat med andra körer och ensembler för några konserter.

https://osqstamman.wordpress.com/

https://www.facebook.com/osqstamman/