Speqtrum

Speqtrum är ett socialt nätverk kopplat till THS och SFQ. Vi tillhandahåller ett icke-heteronormativt och icke-cisnormativt säkert utrymme där alla sexuella / romantiska orienteringar och könsidentiteter är lika accepterade och respekterade. Detta innebär att vårt samhälle är öppet för alla, inklusive men inte begränsat till: Ace, Pan, Demi, Bi, Trans, Cis, Poly, Homo, Mono, Multi, Queer, Hetero, Flexibel, etc.!
Vi strävar efter att vara ett nätverk där du kan träffa nya vänner, se föreläsningar kopplade till LGBTQ +, presentera en säker grund för diskussion och dela dina erfarenheter. allt samtidigt som man får nya upplevelser i och runt Stockholms stad.

Speqtrum är i första hand till för alla studenter, doktorander och anställda vid KTH som identifierar sig som homo-, bi, trans- eller queerpersoner, men givetvis är alla som vill vara med välkomna!

Contact: speqtrumths@gmail.com

Website: http://www.speqtrumths.se/

Social media: https://www.facebook.com/speqtrumths