Student Sangha Circle

Syftet med Student Sangha Circle är att främja intresset för meditation bland studenterna på KTH. Det syftar till att skapa ett utrymme på KTH som underlättar upptäckten och utövandet av meditation, samt andra mindfulness-aktiviteter som hjälper till att avslappna och hitta inre balans.

mail: studentsanghacircle@gmail.com