Vänsterteknologerna

Vänsterteknologerna är en partipolitiskt fristående sammanslutning av vänsterorienterade studenter på KTH vars syfte är att vara en trygg mötesplats och ett forum för dialog. Den ideologiska vänstern ska finnas representerad på KTH för att främja ett demokratiskt samhälle i stort. Vi har deltagit i demonstrationer, startat en bokcirkel och haft en massa trevliga sammankomster. Vi ämnar bjuda in föreläsare, anordna pubkvällar och andra roliga aktiviteter för att främja vänsterpolitisk diskussion. Efter sommaren ska ansökan skickas in om att bli en officiell THS-förening!

https://www.facebook.com/vansterteknologerna/