Bergssektionen (B)

Bergssektionen grundades år 1819 i Falun. År 1866 flyttades utbildningen till nuvarande KTH där sektionen fortfarande lever kvar.  Det blev grunden till Kungliga tekniska högskolan, KTH. Bergsektionens utbildning har genomgått namnbyte två gånger, först till Materialteknik och sedan till Materialdesign.

Bergssektionen är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och finns där för dig som studerar på Materialdesignprogrammet.

Kunglig Majestät utfärdar år 1915 bestämmelser för examina och hur titeln Bergsingenjör och civilingenjör får användas.

År 1943 grundade den dåvarande Bergsmannen Tore ”Pekka” Norén (senare professor) Konglig Bergs Spectacle Sellskap, som numera är det äldsta kontinuerligt årligen återkommande studentspexet i landet.

Bergshögskolans gruvdel flyttas år 1972 till Luleå, medan metallurgi och materialteknik ligger kvar i Stockholm. År 1983 byter linjen för Bergsvetenskap namn och döps till linjen för Materialteknik, som idag har namnet Materialdesign. Sektionen har dock behållit sitt namn Kongliga Bergssektionen.

1996 tas titeln Bergsingenjör bort som examensbenämning men möjligheten att få titeln Bergsingenjör finns kvar för ett fåtal inriktningar genom Svenska Bergsmannaföreningens initiativ.

Samtliga studenter vid Bergssektionen kallas för Bergsmän och deras partner för Hüttor. Dessa är en stolt samling studenter som är kända för sitt sjungande och värnar om sina gamla traditioner.

Bergssektionens syfte är att främja våra medlemmars studier och studiemiljö under tiden vid KTH. Våra medlemmar är alla teknologer studerande vid Civilingenjörsprogrammet i Materialdesign.

Som färdiga civilingenjörer arbetar våra medlemmar framförallt inom tung svensk stål-, pappers- och tillverkningsindustri, där fokus ligger på forskning och utveckling av olika material. Sektionen har mycket goda relationer med företag inom dessa branscher, och för kontinuerligt en dialog med KTH för att hålla utbildningen relevant för framtiden.

Ordförande: ordf@b.kth.se

http://bergssektionen.se