Datasektionen (D)

Datasektionen är en ideell studentsektion under Tekniska Högskolans Studentkår som finns till för att alla som läser Datateknik på KTH ska få en så bra studietid som möjligt, dels genom att bevaka kurserna som vi läser och dels genom att ordna aktiviteter utanför studierna. På sektionen finns det flera nämnder som har olika verksamhet. Du kan läsa mer om olika saker de gör här nedan.

Konglig Datasektionen är en sammansättning av studerande vid datateknikprogrammet och magisterprogram i datalogi och scientific computing.

Sektionen grundades den 7 oktober 1983.

Delar sektionslokal med Sektionen för Medieteknik.

Ordförande: ordf@d.kth.se

https://datasektionen.se/