Doktorandsektionen (Dr)

Sektionen har funnits sedan 24 mars 1980. Medlemmar av doktorandsektionen är de som är inskrivna som forskarstuderande vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Ordförande: ordf@dr.kth.se

chair@dr.kth.se

https://www.dr.kth.se/