Fysiksektionen (F)

Fysiksektionen är del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och samlar alla studenter som studerar på Civilingenjörsprogrammet Teknisk Fysik, Teknisk Matematik, masterprogrammen i Teknisk Fysik, kärnenergiteknik, tillämpad matematik och beräkningsmatematik samt matematik.

Fysiksektionens syfte är att tillvarata studenternas intressen genom att aktivt verka för en bättre studietid. Detta görs bland annat genom att vi bevakar studie och arbetsmiljöfrågor, ordnar fester, spex, idrottsaktiviteter, företagspresentationer och mycket mer.

För mer information om vår sektion, gå in på vår hemsida f.kth.se och läs mer!

Ordförande: ordf@f.kth.se

Website: https://f.kth.se/