Ingenjörssektionen Bygg (IsB)

Välkommen till studentsektionen för Byggteknik och Design samt Byggproduktion. Vi är en ideell organisation som verkar under Tekniska Högskolans Studentkår här vid KTH. Vi arbetar för att studenterna i sektionen ska få en härlig studietid och möjligheten att engagera sig!

Ordförande: isb-sektionen@ths.kth.se

https://www.isbygg.com