Kemisektionen (K)

Kemisektionen är en sammansättning av studerande vid programmet teknisk kemi, bioteknikprogrammet, högskoleingenjörsprogrammet i kemiteknik, magisterprogrammen i kemi, kemiteknik och bioteknik.

De första kårsektionerna grundades 1910 och ”sektionen för kemisk teknologi” var en av dem. Vid KTH:s hundraårsjubileum 1927 togs ett beslut om att kåren skulle ha en fanborg. En tävling utlystes och på Kemi vann bidraget ”fiasco”. Sektionen var dock inte nöjd med detta utan ville ha nåt annat. I en katalog hittades då en bild av en salamander som idag kännetecknar Kemisektionen.

Kemisektionens sektionslokal heter Dragskåpet och ligger på Teknikringen 36B.

President: ordf@k.kth.se

Website: https://kongligkemi.com/