Maskinsektionen (M)

Maskinsektionen är en av de sju ursprungliga sektionerna vid THS. Medlemmarna studerar på något av civilingenjörsprogrammen Maskinteknik eller Design och produktframtagning. Maskinsektionen är idag den största sektionen sett till antal medlemmar inom THS.

Maskinsektionen har ett flertal gånger delats upp då nya utbildningsinriktningar har startats. Exempel på sektioner inom THS som tidigare varit en del av Maskinsektionen är Sektionen för industriell ekonomi, Flygsektionen och Sektionen för Medieteknik.

Inom Maskinsektionen finns ett flertal föreningar, bland annat spexet Jubelspexet och studentorkestern Osquar Mutter.

Maskinsektionens officiella sektionsfärg är vinröd och den exakta nyansen väljs varje år av Vinprovarkommittén. Vinprovarkommittén väljer ut ett Bourgognevin vilket blir årets sektionsvin och vars färg även blir verksamhetsårets officiella sektionsfärg.

Maskinsektionens medlemmar bär vid studentikosa tillfällen så kallad B-frack istället för studentoverall.

Ordförande: ordf@m.kth.se

https://www.maskinsektionen.se/