Samhällsbyggnadssektionen (S)

Konglig Samhällsbyggnadssektion härstammar från en av de ursprungliga sju sektionerna, Konglig Sektion för Väg- och Vattenbyggnadskonst (1910) och Lantmäterisektion(1933). Sektionen grundades 2003 genom en sammanslagning av de tidigare sektionerna men har fortfarande starka anor och traditioner bundna till de tidigare sektionerna V och L.

Sektionens lokal heter oaSen och ligger på Brinellvägen 1 i L-huset. Sektionen innefattar även kandidatprogrammet Fastighet och Finans.

På sektionen finns tre grundutbildningsprogram; cilvilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad, kandidatprogrammet Fastighet och Finans samt kandidatprogrammet Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling.

Ordförande: ordf@s.kth.se http://s-sektionen.se/