Sektionen för Industriell ekonomi (I)

Kongliga sektionen för industriell ekonomi benämns vardagligen I-sektionen och organiserar studenter på civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi och masterprogrammet Industriell ekonomi och organisation.

Sektionsfärgen, tillika overallsfärgen, är Porterbrun. Detta kommer av att sektionsdrycken är Carnegie Porter.

Ordförande: ordf@iare.nu

https://www.iare.one