Sektionen för Informations- och Nanoteknik (IN)

Vi är Sektionen för Informations- och Nanoteknik, en av de största sektionerna under Tekniska Högskolans Studentkår vid KTH i Stockholm. Vi arbetar med studiebevakning, studiesociala akiviteter och näringslivskontakt. Våra medlemmar är civilingenjörs-, master-, kandidat- och högskoleingenjörsstuderande på någon av utbildningarna vid KTHs campus i Kista.

Sektionens nämnder arrangerar en rad evenemang – den tre veckor långa Mottagningen för nya studenter, arbetsmarknadsmässan Kista Arbetsmarknadsdag samt återkommande pubar och fester. Sektionen är väl representerad i skolledning och hos THS centralt.

Sektionen är en allmännyttig ideell förening och registrerad arbetsgivare hos Skatteverket.

Ordförande: ordf@insektionen.se

http://insektionen.se/