Sektionen för Medieteknik (Me)

Mycket händer på Media!

Sektionen för Medieteknik finns till för studenter vid medieteknikprogrammet på KTH. Dess främsta syfte är att uppfylla studenternas behov under studietiden, påverka vår utbildning, se till att finnas för dig som student och sedan minska tröskeln ut i arbetslivet.

Arbetet på sektionen sker utefter de fyra grundstenarna, öppenhetsamhörigheterkännande och utveckling för att skapa en miljö där människor trivs och utvecklas. Nära anknytning till mediebranschen och dess aktörer ska dels hjälpa studenterna under studietiden men också ge dem möjligheter till företagskontakter och ett nätverk som förenklar steget ut i näringslivet.

Ordförande: ordf@media.kth.se

http://www.medieteknik.com/