Sektionen för Tekniskt Basår (TBas)

Sektionen för Tekniskt Basår (TBas), är en förening under Tekniska Högskolans Studentkår (THS) för studenter som studerar Tekniskt Basår på KTH Campus Valhallavägen. Sektionen leds av en styrelse bestående av studenter från programmet.

Sektionen bildades den 23 februari 2021. Dess färger är pastellgrön och svart.

Chapter president: ordf.tbas@ths.kth.se