Centrala Mottagningskommittén

Centrala mottagningskommittén är en officiell kårnämnd som leds av THS mottagningssamordnare. Som engagerad inom CMK får du ett ansvarsområde inom den centrala mottagningsplaneringen utefter dina personliga intresseområden och hjärtefrågor och bidrar till att mottagningen på KTH utvecklas långsiktigt.Om du vill veta mer om CMK eller är intresserad av att engagera dig i gruppen kan du kontakta THS mottagningssamordnare.