Chef för utbildningsinflytande

Emil Wik

070 – 087 71 97
utbildning@ths.kth.se