Effektiv Altruism (EA KTH)

Vill du göra mer nytta i världen, men osäker på var du ska börja?

Målet med Effektiv altruism är att hjälpa andra människor. Vi kombinerar ekonomi, filosofi, datavetenskap, samhällsvetenskap och naturvetenskap för att identifiera och lösa de största problemen i världen, såsom klimatförändringar, riskerna med avancerad artificiell intelligens, global fattigdom, djurs lidande, pandemier, kärnvapenkrig etc. Vi tillämpar evidens och rigoröst tänkande för att försöka svara på frågan ”Hur kan vi använda våra hjärtan OCH hjärnor på bästa möjliga sätt för att hjälpa andra?”

Effektiv Altruism är en global rörelse, med anhängare i Sverige, och här på KTH!

Vi anordnar bokklubbar, workshops, självdrivna forskningsprojekt, karriärrådgivning och föreläsningar med mera för att lära oss mer om hur man kan förbättra världen, både som individer och samhälle.

Vi fokuserar på hur vi kan hjälpa engagerade studenter att få en meningsfull karriär där de gör nytta, så att de kan få ut så mycket som möjligt av sin kompetens och sina intressen.

Välkommen!

https://www.effektivaltruism.org/