Engineering Students Exploring Research (EStER)

Föreningen Engineering Students Exploring Research (EStER) har som syfte att skapa en gemenskap för studenter intresserade av forskning och att forska, samt göra det lättare för studenter att bidra till forskning och förbereda sig för en framtida forskningskarriär. Våra aktiviteter inkluderar

  • Gästföreläsningar: Vi bjuder in doktorander och professorer som är experter i deras respektive områden för att dela deras kunskap och erfarenheter med våra medlemmar. Ämnena för dessa föreläsningar ska vara inom naturvetenskap, teknik och matematik.
  • Studiebesök: Vi organiserar besök till forskningsanläggningar, muséer och andra akademiska institutioner så att våra medlemmar kan se hur forskning bedrivs och tillämpas både inom den akademiska världen och industri.
  • Workshoppar: Vi arrangerar workshoppar där vi hjälper våra medlemmar att utveckla viktiga akademiska och professionella färdigheter så som skrivning, presenterande och forskningsfärdigheter.
  • Informella möten: Vi kommer även erbjuda informella möten där våra medlemmar får tillfälle att socialisera och dela med sig av sina intressen och aspirationer inom forskning.

Fokus är genomgående på ämnena naturvenskap, teknik och matematik och aktiviteterna ska vara partipolitiskt och religiöst obundna. Vi välkomnar alla medlemmar som håller med om föreningens syfte.

Kontakta föreningen: board.ester@gmail.com