KTH AI Society

KTH AI-samhället vill ansluta KTH-studenter med alla inriktningar till det snabbt utvecklande området för konstgjord intelligens. Genom vårt enorma nätverk stöder vi våra medlemmar med att hitta praktikplatser, examensarbete och heltidsjobb. Vi arrangerar pedagogiska evenemang som sträcker sig från introduktionskurser i maskinlära till den senaste forskningen inom ämnet. Vi erbjuder också våra medlemmar mer praktiska sätt att engagera sig, genom workshops och hackathons med ledande företag. Slutligen vill vi ge tillbaka till samhället genom att driva en tankesmedje med de potentiella tillämpningarna och sociala implikationerna av fältet ur våra studenters perspektiv! För att engagera dig, följ oss på facebook på facebook.com/KTHAISociety/ och registrera dig för vårt nyhetsbrev på http://eepurl.com/gl0VW1 “