Som medlem i THS Fakultetsförnyelsegrupp (THS FF) är du studentrepresentant när lärare ansöker om befordran och när KTH ska anställa nya lärare. Du kommer ingå en befodrings- eller anställningsnämnd tillsammans med lärare från KTH och andra lärosäten samt doktorandrepresentant och representerar där studenternas intresse av lärare som bedriver undervisning i världsklass.

Omfattning av uppdraget:
Beror på hur många och vilka ärenden som du själv väljer att ta på dig.

Arvodering: 250 kr/mötestimme