Flygsektionen (T)

Kongliga Flygsektionen är en ideell förening för studenter som studerar farkostteknik eller simuleringsteknik & virituell design vid Kungliga Tekniska Högskolan. Flygsektionens medlemmar kallas flygare och bär traditionsenligt B-Frack till alla festligheter.

Flygsektionen föddes den 11 september 1969 då hönan Agda steg ner till borgårdens nordvästra hörn och lade ett ägg. Från den gamla Skeppssektionen kläcktes en ny flygande fågel. Flygsektionens färg är ”vackert mörkblå” och dess bokstav är T eftersom att T kommer efter S i alfabetet. Varje medlem bär sektionssymbolen: Det Bevingade skrovet på ryggen av dess B-Frack och visar upp det stolt.

Ordförande ordf@t.kth.se http://www.flygsektionen.se