Sektionen för Civilingenjör & Lärare (CL)

Sektionen för Civilingenjör och Lärare startade år 2002, samma år som programmet startade. Sektionen är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) och sysslar bland annat med utbildningsbevakning, studiesociala aktiviteter samt näringslivsfrågor. Dessutom anordnar vi mottagningen för alla nya studenter varje år.

Programmet Civilingenjör & Lärare utövas på KTH Valhallavägen, Stockholm och det skiljer sig mot de andra programmen på KTH på grund av de studerandes tvärvetenskaplighet, både ledarskap och ingenjörskonst. Till skillnad från övriga program på KTH, får studenterna två examina; en ämneslärarexamen med inriktning gymnasiet, samt en civilingenjörsexamen. Programmet har fyra olika inriktningar; kemi, energi & miljö, fysik och information- & kommunikationsteknik, där studenterna utöver ämnesspecialister, också blir utmärkta ledare med mycket god pedagogisk förmåga.

Ordförande: ordf@cl-sektionen.se

http://cl-sektionen.se/