Sektionen för Medicinsk Teknik (MiT)

Sektionen för Medicinsk Teknik(MiT), är en organisation under Tekniska Högskolans Studentkår(THS) för studenter som studerar civilingenjörsprogrammet medicinsk teknik på KTH. Sektionens stadgar och riktlinjer styrs delvis av THS men leds av en styrelse bestående av studenter från programmet.

Sektionen bildades den 4:e december 2008 och är först med att samordna studenter inom medicintekniska civilingenjörs-och mastersutbildningar. Den färg som sektionen antagit till sin är babyblå och kan bland annat ses på studenternas overaller och sektionsfanan.

Sektionen för Medicinsk Teknik är för studenter som läser medicink teknik på KTH. Sektionen startades december 2008 och har sitt säte vid KTH:s campus i Flemingsberg och Valhallavägen. Våren 2013 bytte sektionen namn från Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik till Sektionen för Medicinsk Teknik, då informatikprogrammet inte längre existerar.

MiT delar sektionslokal med Konglig Elektrosektionen.

Ordförande: ordf-mit@ths.kth.se

http://mit-kth.se/