Sektionen för Öppen Ingång (OPEN)

Sektionen för Öppen Ingång, även kallad OPEN, är till för alla studenter på Kungliga Tekniska Högskolan som påbörjat sina studier på Civilingenjörsprogrammet Öppen Ingång. Sektionen tillhör även Tekniska Högskolans Studentkår, THS, sedan dess start år 2003.

Bakgrunden till både sektionen och programmet är att erbjuda studenter möjligheten att prova på civilingenjörsstudierna innan det slutliga valet av inriktning. Ett år på civilingenjörsprogrammet Öppen Ingång betyder att man läser ett år utan en inriktning och får sedan till våren välja en av de program som många andra valde innan de börjat på KTH. Detta betyder inte att man läser ett extra år, utan att man istället påbörjar det andra året på det valda programmet. Från Öppen Ingång kan man välja alla de civilingenjörsprogram som erbjuds på KTH.

Sektion OPEN är väldigt unik då studenterna är medlemmar under högst ett år för att sedan gå vidare till ett nytt program och dess tillhörande sektion. Därmed byts sektionen ut varje år av de som påbörjat utbildningen. Detta hindrar dock inte det arbete som sektionen grundats på; att framföra studenternas talan och tillgodogöra deras intressen kring både studier som fritid. Sektionen arrangerar regelbundet gasquer, gemensamma resor och aktiviteter för sektionensmedlemmarna.

Ordförande: ordf@open.ths.kth.se http://www.opensektionen.se/