OL Editorial

Osqledaren är Tekniska Högskolans Studentkårs tidning som når ut till alla KTHs kårmedlemmar i cirka 10 000 exemplar, fyra gånger per läsår. Tidningen har till uppgift att bevaka kåren och KTH, men den skriver också om andra ämnen som kan vara intressanta för teknologstudenter; som till exempel nöje, teknik, karriär och utbildning.

https://osqledaren.se/

https://issuu.com/osqledaren